Vi jämför primära och sekundära marknadsplatser. Priserna kan vara högre eller lägre än nominellt värde.

www.steveperryman.se / 0771-444 800

Steve Perryman är officiell partner med Svenska fotbollsförbundet, Barcelona, Arsenal, Chelsea och Tottenham. Ställd resegaranti hos kammarkollegiet: 1 300 000 kr.