Vi jämför primära och sekundära marknadsplatser. Priserna kan vara högre eller lägre än nominellt värde.

recensioner