Vi jämför primära och sekundära marknadsplatser. Priserna kan vara högre eller lägre än nominellt värde.

www.latravel.se / 0771 - 55 01 00

LA Travel är officiell partner med Svenska fotbollsförbundet, Arsenal, Manchester United, Chelsea och Liverpool. Ställd resegaranti hos kammarkollegiet: 7 500 000 kr.