Vi jämför primära och sekundära marknadsplatser. Priserna kan vara högre eller lägre än nominellt värde.

Fotbollsturismen fortsatt stark

Fotbollsturismen är fortsatt stark. Och antalet resebyråer som säljer paket till de större fotbollsländerna bara växer. http://www.forex.se/sv/FOREX-Bank-Informerar/Aktuellt/Fotboll-lockar-oss/