Vi jämför primära och sekundära marknadsplatser. Priserna kan vara högre eller lägre än nominellt värde.

Fakta om Stadium of Light

Fakta om Stadium of Light

Den femte största arenan för fotboll i England ligger i nordöstra England, i Sunderland: Fakta om Stadium of Light