Vi jämför primära och sekundära marknadsplatser. Priserna kan vara högre eller lägre än nominellt värde.

www.dynamosports.se / 08 - 12 13 46 50

Ställd resegaranti hos kammarkollegiet: 1 300 000 kr.

5 sep 2019
Sverige vs Frankrike
Friends Arena
Nations-League
fr 490 kr
Läs mer
8 sep 2019
Sverige vs Portugal
Friends Arena
Nations-League
fr 450 kr
Läs mer
12 nov 2019
Sverige vs Kroatien
Friends Arena
Nations-League
fr 450 kr
Läs mer