Vi jämför primära och sekundära marknadsplatser. Priserna kan vara högre eller lägre än nominellt värde.

Besök Wembley

Besök Wembley Stadium, mer info om arenan finns här: http://www.fotbollsresa.nu/wembley-stadium