Vi jämför primära och sekundära marknadsplatser. Priserna kan vara högre eller lägre än nominellt värde.

www.ticketpad.se / +44 (0)20 79936171