Vi jämför primära och sekundära marknadsplatser. Priserna kan vara högre eller lägre än nominellt värde.

Sweticket.com / 08-755 10 00